Algemene Voorwaarden Massagepraktijk Banyan

Om ervoor te zorgen dat een behandeling voor zowel cliënt als behandelaar prettig verloopt, heb ik de volgende algemene voorwaarden opgesteld. Hierdoor is het voor beide partijen duidelijk wat er over en weer verwacht mag worden. Wanneer u een behandeling boekt accepteert u deze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

 1. Ethiek en hygiëne staan bij massagepraktijk Banyan hoog aangeschreven. In verband met de hygiëne worden de badlakens die gebruikt worden na elke behandeling gereinigd;
 2. Voor aanvang van een eerste behandeling wordt een aantal vragen gesteld met betrekking tot uw medisch verleden. Dit heet een anamnesegesprek. In dit gesprek dient u aan te geven of u ergens last van heeft en/of ik ergens rekening mee moet houden m.b.t. uw gezondheid of andere zaken die van belang zouden kunnen zijn (zoals bijv. allergieën);
 3. Een contra-indicatie is een gegeven dat ertoe kan leiden dat degene die behandeld wordt, zich minder goed gaat voelen door de behandeling. Bij massages wordt ervan uitgegaan dat gezonde mensen behandeld worden. Iedere vorm van ziekte kan gezien worden als een contra-indicatie. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste contra-indicaties.
 4. Massage bij een bepaalde ziekte kan eventueel wel, maar dan alleen met toestemming van de behandelend arts, therapeut en/of specialist;
 5. Massagepraktijk Banyan is niet aansprakelijk voor enige schade aan het lichaam, in welk opzicht dan ook, als gevolg van een uitgevoerde massage;
 6. Massagepraktijk Banyan verzorgt geenerotische massages en is gericht op Women Only;
 7. Uw persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt en/of openbaar gemaakt;

Contra-indicaties:

Overzicht van de belangrijkste contra-indicaties:

– Infecties en virusbesmetting (koorts en griep)

– Mensen die onder psychiatrische behandeling staan of in het verleden een psychose hebben gehad

– Mensen met een psychose

– Bij onbekende ziektebeelden: overleggen met de behandelend arts

– Zeer slechte algemene gezondheidstoestand: overleggen met de behandelend arts

– Ernstige hart- en/of vaatziekten: overleggen met de behandelend arts

– Hypertensie (hoge bloeddruk) wanneer de onderdruk hoger is dan 95: overleggen met de behandelend arts

– Aanwezigheid van steenpuisten

– Besmettelijke huidziekten

– Kanker: overleggen met de behandelend arts

– Open wonden

  Bij alle massages wordt gebruik gemaakt van warme etherische massage-olie op 100% plantaardige basis.

  Chat openen
  Leuk dat je op mijn site kijkt.
  Kan ik je ergens mee helpen?